ZARZĄD ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO
 
 
 
 
                  
 
 
 wiceprezesi - płk mgr Eugeniusz Sitkowski i płk mgr inż. Stanisław Opiekulski.   
 
 

                      
 

 
Sekretarz - płk inż. Marian Jach i zastępca sekretarza; skarbnik płk dypl. nawig. Kazimierz Dudzic.
 
 
 
 
            
 
Rzecznik dyscyplinarny - płk mgr Stanisław Wierzbicki, członkowie - płk dypl. Zygmunt Tomaszewski;
płk inż. Kazimierz Lisiecki, 
 
 
Adres mail: prezes kazgrzyb@gmail.com; wiceprezes e.sitkowski@tlen.pl; sekretarz marianjach40@wp.pl .

 
        SIEDZIBA ZARZĄDU ODDZIAŁU: 61- 716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98, tel 261 572 292,
                                                                            nr rachunku bankowego: 51 1320 1016 2124 3037 2000 0001